Partnerstvo za zdravlje mladih: Ključ zdravih navika leži u edukaciji 

Danas se u Srbiji i širom sveta obeležava Svetski dan bez duvana. Duvanska industrija ima veliki uticaj na mlade, a statistike pokazuju da svaki peti petnaestogodišnjak u Srbiji koristi elektronske cigarete.  U sklopu obeležavanja ovog datuma, program „Mission: Oxygen” organizovao je otvoreni razgovor s nastavnicima, učenicima i rukovodstvom Tehničke škole „Novi Beograd”.

Svetska zdravstvena organizacija podržava aktivno uključivanje mladih i dr Fabio Skano, direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije za Srbiju, koji je učestvovao u razgovoru s učenicima naglašava „Potrebna nam je vaša podrška i vaš angažman da Srbija bude zemlja bez duvana. Dakle, mi smo danas ovde u nadi da ćemo pokrenuti aktivnosti na prevenciji vapinga i pušenja u ovoj školi i šire, a planiramo da idemo i dalje od toga da vas uvrstimo kao primer aktivizma koji bi mogao da se preslika u druge srednje škole u Srbiji tokom sledeće školske godine”, rekao je Skano.

„U Australiji, pušenje I dalje predstavlja glavni uzrok smrti i invaliditeta koji se može sprečiti. Vlada preduzima snažne mere da smanji pušenje i vejping, posebno među mladima. Zahvaljujući nacionalnoj kampanji, dnevna prevalencija pušenja je na putu da bude manja od 10% do 2025. i 5% ili manje do 2030. Odgađanje uzrasta kada mladi prvi put eksperimentišu sa duvanom može smanjiti rizik da redovno puše i povećati njihove šanse da uspešno prestanu”, izjavio je Fil Anderson, zamenik ambasadora Australije u Srbiji.

Misija evropske organizacije Propulsion je pomoć vladama, brendovima, deci i roditeljima, širom Evrope, da usvoje veštine za novo doba. „Ključno da mladi kroz obrazovanje stiču znanja o kvalitetnom načinu života. Uz podršku roditelja, lokalne zajednice, medija i nastavnika, škola treba biti prostor u kojem se promovišu zdravi životni stilovi. Želimo da učimo i od mladih, i govorimo jezikom koji je njima blizak”, naglasila je Vildana Drljević Boljanić, rukovodeća partnerka u organizaciji Propulsion.

„Školski sistem predstavlja mesto susreta različitih generacija, gde se razvija međusovno  učenje i razumevanje o važnim temama koje danas muče mlade. Kroz ovu obuku razgovaramo o opasnostima koje vrebaju kako u digitalnom tako i u fizičkom svetu, poput pušenja, te da zajedno definišemo ko su nam uzori i šta znači biti ‘kul’”, istakla je Daniela Dimeska, direktorka Tehničke škole „Novi Beograd”, jedna od polaznica obuke. 


Osim saradnje sa zdravstvenim stručnjacima i sistemom obrazovanja, ambasadorka programa „Mission: Oxygen” će ove godine biti muzičarka Đana Smajo, koja će se kao javna ličnost angažovati kako bi poruke o zdravim i informisanim životnim izborima doprele do što većeg broja mladih ljudi. Sličan program, vredan preko milion evra, Propulsion sprovodi i u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

Klikni me

Priđi #missionoxygen ekipi.