Vape i e-cigarete među mladima sve više u porastu: Opasnosti i regulacije

Vape, javnosti je već dugo poznat i kao e-cigareta, omogućava korisnicima da inhaliraju nikotin ili druge supstance u obliku aerosola, umesto da ih sagorevaju kao kod tradicionalnih cigareta. Ovi uređaji funkcionišu tako što zagrevaju tečnost (često nazvanu e-tečnost) koja sadrži nikotin, arome i druge hemikalije, pretvarajući je u paru koja se može udisati. E-cigarete su deo šire kategorije proizvoda poznatih kao elektronski sistemi za dostavu nikotina (ENDS) i elektronski sistemi za dostavu bez nikotina (ENNDS).

Unsplash

Koji su rizici po zdravlje?

Emisije e-cigareta obično sadrže nikotin i druge toksične supstance koje su štetne kako za korisnike, tako i za osobe koje su izložene aerosolima iz druge ruke. U nekim slučajevima, analize su pokazale da proizvodi koji se reklamiraju kao bez nikotina (ENNDS) zapravo sadrže nikotin. Izloženost nikotinu kod trudnica može negativno uticati na razvoj fetusa. Takođe, konzumacija nikotina kod dece i adolescenata negativno utiče na razvoj mozga, dovodeći do dugoročnih posledica po razvoj mozga i potencijalno izazivajući poremećaje u učenju i anksioznosti.

Sve veća upotreba vape i e-cigareta među mladima

Prema podacima istraživanja o zdravstvenom ponašanju mladih Svetske zdravstvene organizacije (SZO) sprovedenog 2022. godine, najveći broj učenika u dobi od 15 godina puši cigarete najmanje jednom nedeljno. SZO upozorava na zabrinjavajući porast upotrebe e-cigareta među decom i mladima. Postoji najmanje 16.000 privlačnih ukusa za elektronske cigarete koje mogu, ali ne moraju, sadržati nikotin.

Dostupnost na tržistu

Svetska zdravstvena organizacija je zabrinuta što su ovi proizvodi dozvoljeni na otvorenom tržištu kao potrošački proizvodi i što se reklamiraju mladima. Trenutno, 88 zemalja nema minimalnu starosnu granicu za kupovinu e-cigareta, a 74 zemlje nemaju regulative za ove štetne proizvode.

Neki od ovih proizvoda koriste crtane likove i imaju elegantan dizajn, što privlači mlađe generacije. Postoji alarmantan porast upotrebe e-cigareta među decom i mladima, sa stopama koje premašuju upotrebu među odraslima u mnogim zemljama.

Vapsolo

Koje su zdravstvene posledice upotrebe vape uređaja?

Nikotin je veoma opasan i štetan po zdravlje, a visoko kvalitetne epidemiološke studije dosledno pokazuju da upotreba e-cigareta povećava konzumaciju konvencionalnih cigareta, posebno među mladima koji ne puše, skoro tri puta. Međutim, prerano je dati jasan odgovor o dugoročnom uticaju njihove upotrebe ili izloženosti njima. Iako dugoročni zdravstveni efekti nisu potpuno poznati, znamo da generišu toksične supstance, od kojih su neke poznate po tome što izazivaju rak, dok druge povećavaju rizik od srčanih i plućnih oboljenja. Slučajna izloženost dece e-tečnostima ENDS predstavlja ozbiljan rizik, jer uređaji mogu curiti ili deca mogu progutati štetnu e-tečnost.

Preporuke Svetske zdravstvene organizacije

Svetska zdravstvena organizacija redovno prati i pregleda dokaze o ENDS-u i zdravlju i pruža smernice vladama. To uključuje dvogodišnji izveštaj SZO o globalnoj epidemiji duvana, koji prati stanje epidemije duvana i intervencije za borbu protiv nje, kao i druge relevantne resurse. Pored toga,  naglašava da države članice treba da sprovedu sveobuhvatan pristup kontroli duvana, koji uključuje povećanje akciza na duvan, zabranu reklamiranja, promocije i sponzorisanja duvana, zdravstvena upozorenja, zone bez duvanskog dima, masovne medijske kampanje i podršku ljudima da prestanu sa pušenjem koristeći proverene alate kao što su saveti zdravstvenih radnika, besplatne telefonske linije za prestanak pušenja, mobilne i digitalne usluge za prestanak pušenja.

Više o ovome možete pronaći na stranicama: Tobacco: E-cigarettes & A focus on adolescent mental health and wellbeing in Europe, central Asia and Canada

Klikni me

Pokaži dobre navike na ​#missionoxygen .