MISSION: OXYGEN u gostima @Gradski zavod za javno zdravlje

Povodom obeležavanja Nacionalnog dana bez duvana, Gradski zavod za javno zdravlje Beograd održao je tribinu pod nazivom “Ćaskanje bez duvana”, 31. januara u Biblioteci grada Beograda.

Na tribini su okupljeni predstavnici Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd, Instituta za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”, Republičke stručne komisije za kontrolu duvana, kao i programa MISSION: OXYGEN, sa kojima su učesnici tribine imali priliku da diskutuju o temama u vezi upotrebe duvanskih proizvoda.

Sa prisutnima su razgovarali dr Biljana Kilibarda, šefica Kancelarije za prevenciju pušenja, Institut za javno zdravlje «Dr Milan Jovanović Batut», dr Srmena Krstev i dr Ika Pešić iz Republičke stručne komisije za kontrolu duvana, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije. Miljan Spasić, Senior Creative iz Propulsiona i predstavnik MISSION: OXYGEN tima predstavio je misiju ovog programa i govorio o prevenciji pušenja kod mladih.

Tribina “Ćaskanje bez duvana” u Biblioteci grada Beograda

Osim što je predstavljen sam program MISSION: OXYGEN, na tribni je naglašena specifičnost pristupa mlađim generacijama o važnim temama poput ove i pomenuti su kreativni načini borbe kao rešenja za širenje svesti o pojavi pušenja kod mladih. Istaknut je značaj društvenih mreža Facebook, Instagram i TikTok kao značajnih platformi preko kojih je danas moguće podizati svest među mladima o ovom problemu, a dat je osvrt i na ulogu influensera kao idola na koje se mladi ugledaju i kako su oni značajna podrška u ovoj borbi. Pomenuti su i različitim konkursi koji su organizovani u okviru MISSION: OXYGEN programa u cilju aktiviranja mladih i pokretanja njihove kreativnosti, što jeste ujedno i preventivna mera i glavna ideja ovog programa.

Dr Srmena Krstev, dr Ika Pešić i Miljan Spasić razgovaraju o štetnosti pušenja

Razgovor sa publikom na tribini omogućio je razradu više korisnih pitanja o izloženosti duvanskom dimu i zakonima koji se na to odnose, a konkretni komentari i pitanja publike pokazali su da postoji svest o štetnosti duvana i zainteresovanst za pojačavanje mera zabrane duvana na javnim mestima. Najviše se diskutovalo o problemu pušenja u restoranima, kao i pojave pušenja u igraonicama koje su namenjene proslavi dečijih rođendana i neophodnosti mera zabrane koje će regulisati pušenje na mestima gde su duvanskom dimu izložena deca.

Razgovaralo se o zabrani pušenja u restoranima i igraonicama

Obeležavanje Nacionalnog dana bez duvanskog dima ima za cilj da podseti javnost na štetne efekte upotrebe duvana, kao i posledice izlaganja duvanskom dimu. Tom prilikom se realizuju različite aktivnosti koje promovišu život u okruženju bez duvana kao i značaj prestanka upotrebe duvanskih proizvoda. Tako je i ova tribina organizovana sa ciljem da se, kroz aktivnu diskusiju predstavnika relevantnih institucija i učesnika tibine kao predstavnike društva,  razgovara o temama koja se tiču svih nas. Jedan od zaključaka jeste da su otvorene tribine sjajan način za komunikaciju o različitim pitanjima štetnosti duvana i njegove upotrebe i da je važno praktikovati ih i među mladima kako bi se čulo i uvažilo njihovo mišljenje i njihove ideje.

Klikni me

Priđi #missionoxygen ekipi.