MISSION: OXYGEN u 150 minuta na TV PRVA

Povodom obeležavanja Nacionalnog dana bez duvana ove godine, 31.januara, u emisiji 150 minuta (TV PRVA), gostovala je Ivana Jovanović u ime MISSION: OXYGEN programa. Povod gostovanja bio je razgovor o pojavi pušenja kod mladih u Srbiji, ali i o elektronskim cigaretama i pušenju nargila čija “popularnost” sve više raste.

Svetska zdravstvena organizacija procenjuje da upotreba duvanskih proizvoda godišnje u svetu odnese više od 8 miliona života, međutim, i pored nebrojano puta pomenute štetnosti i opasnosti pušenja ne samo za pušače, već i za one koji se nalaze u njihovoj blizini, broj pušača u Srbiji se ne smanjuje.

Zabrinjavajuća je činjenica da se sa pušenjem počinje veoma rano, već u uzrastu dece petog razreda osnovne škole. Zbog toga je osnovna misija programa MISSION: OXYGEN prevencija pušenja i promocija zdravih navika kod dece i mladih. Fokus je na deci od 10 do 12 godina starosti, baš zato što su istraživanja pokazala da se tada najčešće počinje sa pušenjem i da je to najbolje vreme za prevenciju. Relevantni podaci za Srbiju, prema istaživanju koje je sproveo Institut “Batut”, ukazuju na to da 16,2% učenika koristi neki od duvanskih proizvoda, a čak 9% učenika koristi nargilu. 

Trend pušenja nargile se sve više širi među mladima, a činjenica je da redovno konzumiranje nargile svrstava ljude u kategoriju pušača. Pored toga, istraživanja koja su sproveli Svetska zdravstvena organizacija i institut “Batut”, ukazuju na to da upotreba nargile dokazano vodi kasnijem prelasku na pušenje cigareta. Mladi se često pozivaju na “bezazlenost” nargile, međutim poznato je da usled procesa mešanja sa vodom ne dolazi do filtracije štetnih materija i da ostaju nikotin, metanol i druge štetne supstance koje se prilikom pušenja nargile unose u organizam. 

Kao “nova pošast” 21. veka kada je upotreba duvana i razvijanje navika loših po zdravlje u pitanju, javljaju se elektronske cigarete (kao navodno zdrava alternativa) i ostali bezdimni proizvodi. Elektronske cigarete koriste pušači koji pokušavaju da prestanu da puše i oni koji se deklarišu kao nepušači, međutim da li je istina to da su elektronske cigarete zdravije? Ne, radi se o zabludi! Kao nova i još uvek nedovoljno ispitana pojava, štetnost e-cigare nije do kraja utvrđena, ali se one i dalje reklamiraju na određeni način usled nedostatka zakonskih regulativa koje treba da definišu pravilnu terminologiju kada su bezdimni proizvodi u pitanju. Problem koji se javlja kod bezdimnih proizvoda jeste to što se reklamiraju kao zdravija opcija, ali jedina poznata razlika je ta da oni ne sadrže duvan. Ipak, sadrže nikotin (koji stvara zavisnost i različite promene u oragizmu) i druge supstance za koje je dokazano da izazivaju niz kardiovaskularnih bolesti. Dakle, bezdimni proizvodi NISU zdraviji samo zato što ne sadrže duvan. Kako su još uvek nedovoljno ispitani, ove proizvode je teško zakonski regulisati, a to nije problem samo u Srbiji. 

Ono što je veći problem, bez obzira da li je neko pušač ili nepušač, jeste izloženost svih ljudi duvanskom dimu usled nepostojanja zabrane pušenja u javnim prostorima. MISSION: OXYGEN sarađuje sa stručnom javošću, koja predstavlja jedan od stubova projekta, i ima za konkretan cilj kreiranje javnih politika kojima se može uticati na donosioce odluka u pravcu uvođenja zakona o zabrani pušenja. Donošenje ovog zakona dovelo bi ne samo do smanjenja broja pušača, već i do smanjenja izložesnosti duvanskom dimu.

Klikni me

Pokaži zube porocima!