Otvoreni razgovori 002: Pušenje i zdravlje

U Srbiji se svake godine 31. januara obeležava Nacionalni dan bez duvana, sa ciljem da se javnosti ukaže na sve štetne posledice upotrebe duvana i duvanskih proizvoda.

Ovogodišnje aktivnosti protekle su, između ostalog, i u podsećanju na osnovne rezultate Globalnog istraživanja upotrebe duvana kod mladih (Global Youth Tobacco Survey – GYTS), koje je 2017. godine sproveo Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut” uz podršku Ministarstva zdravlja, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Svetske zdravstvene organizacije. Istraživanje je sprovedeno među učenicima starosti od 13 do 15 godina na reprezentativnom uzorku svih škola u Srbiji, a nalazi pokazuju da:

 • 11% učenika puši cigarete, podjednako devojčice i dečaci,
 • 37% učenika je bar jednom probalo cigarete, a 43% neki duvanski proizvod,
 • 9% mladih puši nargile,
 • 6% koristi elektronsku cigaretu,
 • 6 od 10 sadašnjih pušača pokušalo je da prestane sa pušenjem u prethodnih 12 meseci,
 • 70,4% učenika koji sada puše cigarete dolazi do cigareta tako što ih kupuje u prodavnicima, samoposlugama ili na kioscima,
 • 82,6% onih učenika koji kupuju cigarete nije bilo sprečeno da ih kupi zbog svojih godina,
 • 61% mladih izloženo je duvanskom dimu na zatvorenim javnim mestima,
 • 82,2% učenika podržava zabranu pušenja u zatvorenim javnim mestima.

Kao deo aktivnosti programa MISSION: OXYGEN početkom meseca u Beogradu održan je susret predstavnika zdravstvenih institucija pod nazivom “Otvoreni razgovori o prevenciji pušenja kod mladih u Srbiji”. Tom prilikom razmenjena su postojeća znanja i mapirani aktuelni problemi, kako bi se u narednim koracima organizovali nove događaji. Ovakva okupljanja mogu da aktiviraju intersektoralnu komunikaciju i uključe u primarnu interesnu grupu i širu zajednicu, koja takođe aktivno učestvuje u postavljanju teme prevencije pušenja kao jednog od prioriteta u stvaranju sigurnog i zdravog okruženja za mlade.

Uvod u diskusiju bile su prezentacije kojima je pružen uvid u trenutno stanje stvari:

1. Društvo i duvan: Kakav odnos prema pušenju imamo kao društvo i zašto se stavovi teško menjaju?
Ika Pešić, Kabinet za prevenciju i odvikavanje od pušenja, Klinika za pulmologiju, Klinički centar Srbije


2. Zvanična politika prema zaštiti od duvanskog dima: Šta možemo učiniti na nacionalnom nivou kako bismo unapredili prevenciju pušenja?
Srmena Krstev, Republička stručna komisija za kontrolu duvana, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije


3. Pušenje i zavisnost: Jedna od najopasnijih bolesti zavisnosti današnjice
Snežana Alčaz, Služba stacionarnog lečenja i zdravstvene nege, Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti


4. Dobri primeri i rad sa decom: Kakva su iskustva programa “Kreativan rad sa učenicima na prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci”?
Svetlana Mladenović-Janković i Anđelka Grujičić, Centar za promociju zdravlja, Gradski zavod za javno zdravlje Beograd

Pozivu za učešće u razmeni iskustava odazvali su se predstavnici niza relevantnih zdravstvenih institucija, uključujući i Ministarstvo zdravlja, Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Sekretarijat za zdravstvo grada Beograda, Komoru medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije, Udruženje pedijatara Srbije, Kliničko-bolnički centar Zemun, Dom zdravlja Novi Beograd, Dom zdravlja Savski venac, Udruženje “Misija zdravlje” i druge.

Tokom diskusije među okupljenim učesnicima došlo se do zaključaka da je neophodno u budućem radu:

 • pristupati deci i mladima sa poštovanjem, razumevanjem i prihvatanjem,
 • inovirati u pristupu, stilu i jeziku i kanalima komunikacije,
 • uključiti u rad na prevenciji pušenja i mladih i odrasle, a naročito roditelje,
 • kreirati jedinstveni front delovanja i međusektorske saradnje – koaliciju.

Novi susresti sa stručnjacima iz oblasti obrazovanja, predstavnicima udruženja roditelja i civilnog sektora planirani su tokom marta i aprila.

MO2 Otvoreni razgovori I

Foto: Aleksa Vitorović

Klikni me

Samo kreativno @oxygensrbija.