MISSION: OXYGEN videonice S01E02 – Subotica

Obilazak osnovnih škola u okviru pilot faze sprovođenja MISSION: OXYGEN videonica nastavljen je dvodnevnom posetom Subotice.

Naše kolege, uz podršku Nacionalne asocijacije roditelja i nastavnika (NARNS) i pojačani članovima tima Reflektor teatra, bili su gosti ljubaznog osoblja Osnovne škole “Ivan Goran Kovačić”. Na području Subotice ima čak 24 osnovne škole, a odabrana je baš ova kako bi učenici V razreda, pod vođstvom nastavnice srpskog jezika Klare Dulić, imali prilike da nauče nešto novo o fotografiji i videografiji.

Zagrevanje pred ozbiljan rad; Foto: Marina Umihanić

Ukupno 13 učesnika, 6 devojčica i 7 dečaka, trudilo se da stekne što je moguće više znanja i da se oslobodi kako pred kamerom, kroz javni nastup, tako i iza nje.

Glumačke vežbe vodi Rastko Vujisić; Foto: Marina Umihanić

Za produkciju zanimljivog i relevantnog multimedijalnog sadržaja nije važno savladati samo tehničke veštine i otkriti zanatske tajne, već i osvestiti interesovanja i motivaciju za stvaranjem.

Kadriranje sa lako savlada uz pomoć Uroša Novovića; Foto: Marina Umihanić

Sabirajući utiske sa videonice, neki od učesnika kao najvažnija postignuća istakli su sledeće:

Naučili smo da slobodno izrazimo mišljenje i da zdravo živimo.

Saznao sam da volim da glumim!

Sada znam kako da slikam super fotografiju.

Cilj naših videonica je da se učenici osnaže da samostalno kvalitetno provode slobodno vreme i aktiviraju svoje kreativne potencijale, bezbednije koriste društvene mreže i druge onlajn platforme i učestvuju u produkciji korisnog sadržaja.

Telefon može biti i koristan alat za produkciju; Foto: Marina Umihanić

Na putanji MISSION: OXYGEN karavana sledeća stanica je Niš.

Klikni me

Dobra navika je čovekov najbolji prijatelj.