Borba protiv duvana: Globalni napori za smanjenje upotrebe i zaštitu javnog zdravlja

Duvan odnosi više od 8 miliona života godišnje, uključujući 1,3 miliona nepušača izloženih pasivnom pušenju. Oko 80% od 1,3 milijarde korisnika duvana živi u zemljama sa niskim i srednjim prihodima, gde su bolesti i smrt povezane sa duvanom najčešće. U ovim zemljama, upotreba duvana ne samo da doprinosi siromaštvu preusmeravanjem troškova sa osnovnih potreba na duvan, već i stvara ogromne zdravstvene troškove.

Foto: Emma Sipmson, Unsplash

Zdravstveni rizici i ekonomske posledice

Svake godine, oko 1,3 miliona ljudi prerano umire zbog izloženosti pasivnom dimu, koji izaziva ozbiljne kardiovaskularne i respiratorne bolesti, uključujući koronarnu bolest i rak pluća. Upotreba duvana takođe doprinosi značajnim ekonomskim troškovima. Troškovi zdravstvene zaštite za lečenje bolesti uzrokovanih duvanom, kao i izgubljeni ljudski kapital zbog bolesti i smrti, dodatno opterećuju ekonomije zemalja sa niskim i srednjim prihodima.

Mere za smanjenje upotrebe duvana

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) je uvela niz mera poznatih kao MPOWER, koje su usklađene sa Okvirnom konvencijom SZO o kontroli duvana (SZO FCTC). Ove mere uključuju:

  • Monitorisanje upotrebe duvana i preventivnih politika: Dobro praćenje je ključno za prilagođavanje politika;
  • Zaštita ljudi zakonom: Više od četvrtine svetske populacije koja živi u 74 zemlje zaštićena je sveobuhvatnim nacionalnim zakonima protiv pušenja;
  • Pomoć u odvikavanju: Nacionalne usluge za odvikavanje od pušenja sa potpunim ili delimičnim pokrivanjem troškova dostupne su za pomoć korisnicima duvana da prestanu sa pušenjem u samo 32 zemlje;
  • Upozorenja o štetnosti duvana: Više od polovine svetske populacije živi u zemljama koje koriste slikovna upozorenja o štetnosti duvana;
  • Zabrana reklamiranja duvana: Trećina zemalja potpuno je zabranila sve oblike reklamiranja duvana;
  • Povećanje poreza na duvan: Povećanje poreza je najefikasniji način za smanjenje upotrebe duvana.

Novi proizvodi i izazovi

Zagrejani duvanski proizvodi i e-cigarete predstavljaju nove izazove. Iako se često reklamiraju kao manje štetni, istraživanja pokazuju da i dalje sadrže toksične supstance koje su štetne za korisnike i nepušače. Dugotrajni efekti ovih proizvoda još uvek nisu potpuno poznati, ali postoje dokazi da mogu povećati rizik od srčanih bolesti i poremećaja pluća.

Zaključak

Borba protiv epidemije duvana zahteva globalnu akciju i saradnju. Svetska zdravstvena organizacija nastavlja da promoviše stroge mere kontrole duvana kako bi se smanjila potražnja i zaštitilo javno zdravlje.

Duvanska industrija i dalje predstavlja značajnu pretnju javnom zdravlju, ali uz podršku globalnih inicijativa i politika, moguće je smanjiti štetu koju duvan nanosi ljudima širom sveta.

Više o ovoj temi možete pronaći na stranicama: Tobacco (SZO) i MPOWER.

Klikni me

Misli na svežem vazduhu.