Izjava Svetske zdravstvene organizacije: Upotreba duvana i COVID-19

Duvan godišnje ubije više od 8 miliona ljudi. Od toga, u više od 7 miliona smrtnih ishoda uzrok je upotreba duvana, dok je u oko 1,2 miliona uzrok izloženost nepušača pasivnom pušenju. 

Poznato je da je pušenje faktor rizika za mnoge respiratorne infekcije i da utiče na težinu respiratornih bolesti. Pregled istraživanja stručnjaka za javno zdravlje koje je sakupila Svetska zdravstvena organizacija 29. aprila 2020., nalazi da su pušači skloniji razvijanju težeg oblika COVID-19 bolesti nego nepušači.

COVID-19 je zarazna bolest koja prvenstveno napada pluća. Pušenje slabi rad pluća i otežava telu da se izbori sa korona virusima i drugim bolestima. Duvan je takođe faktor rizika i za neprenosive bolesti poput kardiovaskularne bolesti, raka, respiratornih oboljenja i dijabetesa, pa je za ljude sa ovim oboljenjima veća mogućnost za razvijanje težeg oblika bolesti usled COVID-19 infekcije. Dostupno istraživanje ukazuje na to da su pušači u većoj opasnosti od razvijanja teže bolesti i smrti.

SZO stalno procenjuje nova istraživanja, uključujući i istraživanje koje proverava povezanost upotrebe duvana, nikotina i COVID-19 infekcije. SZO upozorava istraživače, naučnike i medije da budu obazrivi prilikom širenja nepotvrđenih tvrdnji koje govore o tome da duvan ili nikotin mogu da smanje rizik od COVID-19 infekcije. U ovom trenutku nije dostupno dovoljno informacija kako bi se potvrdila bilo kakva veza između duvana i nikotina i prevencije i lečenja bolesti COVID-19.

Nikotinska terapija, poput žvaka ili flastera su osmišljene kako bi pomogle pušačima da prestanu sa pušenjem. SZO predlaže da pušači preduzmu ciljane korake u odvikavanju od pušenja, tako što će koristiti dokazane metode kao što je besplatna linija za odvikavanje, programi za odvikavanje putem SMS poruka i nikotinska terapija. 

Za samo 20 minuta nakon prestanka pušenja, poboljšava se rad srca i opada krvni pritisak. Nakon 12 sati nivo karbon-monoksida u krvotoku se vraća u normalu. U roku od 2 do 12 nedelja poboljšava se cirkulacija i rad pluća. Nakon 1 do 9 meseci smanjuje se kašalj i lakše se dolazi do daha.

SZO naglašava važnost etički proverenog, kvalitetnog, sistmatičnog istraživanja koje će doprineti povećanju individualnog i javnog zdravlja i ističe da promocija nedokazanih intervencija može imati negativne posledice zdravlje.

Izvor: Svetska zdravsdtvena organizacija

Klikni me

Misli na svežem vazduhu.