Pravilnik nagradnog konkursa #ZatoStoSamKul

 1. Naziv, sedište i drugi bitni podaci u pogledu organizatora nagradnog konkursa

Organizator nagradnog konkursa (u daljem tekstu: Konkurs) je Fondacija Propulsion Fond, Rankeova 16, 11000 Beograd, matični broj 28827725, PIB 108463123, uz podršku kompanije AstraZeneca (u daljem tekstu: Organizatori).

 1. Naziv, opis, vreme trajanja i svrha Konkursa

Konkurs se organizuje pod nazivom “#ZatoStoSamKul” i namenjen je maloletnim fizičkim licima do 18 godina starosti sa stalnim prebivalištem na teritoriji Republike Srbije koja imaju nalog/e na društvenim mrežama Instagram i/ili Tiktok (u daljem tekstu: Učesnici). 

Konkurs se organizuje preko društvenih mreža Instagram i/ili Tiktok, a Učesnici se kvalifikuju za učestvovanje u Konkursu postavljanjem (“postovanjem”) foto i/ili video posta sa propratnim tekstom na srpskom jeziku i sa obaveznim heštegom #ZatoStoSamKul i tagom @oxygensrbija na svoj lični/e nalog/e na nekoj od dve gore navedene društvene mreže. Broj postova koje pojedinačni Učesnik može da postavi (“postuje”) je neograničen.

Postavljanja (“postovanja”) foto i/ili video postova moguća su u periodu od 20.11.2019 u 00:01, do 20.12.2019. godine u 23:59 h.

Konkurs se organizuje u svrhu učestvovanja u muzičkom spotu Anne Lazarević (na društvenoj mreži Instagram nalog annalazarevic2) i Andrije Jovića (na društvenoj mreži Instagram nalog andrijajo), koji će se snimati u martu 2020. godine u Beogradu.

Postovi sa sadržajem koji ugrožava, omalovažava, diskriminiše ili izdvaja lica, odnosno grupe lica, po osnovu: rasne, nacionalne, etničke, jezičke, verske ili polne pripadnosti, fizičkih i psihičkih svojstava, ili bilo kog drugog ličnog svojstva, kao i postovi sa sadržajem koji ne promoviše vrednosti „MISSION: OXYGEN” programa, neće biti uzeti u razmatranje.

Učestvujući u Konkursu, Učesnici prihvataju u celosti uslove koje propisuje ovaj Pravilnik.

 1. Izbor i proglašenje pobednika

Specijalni žiri u sastavu:

 1. Vanja Banković, Content Manager, 
 2. Goran Zarić, Program Coordinator,
 3. Ivo Matejin, Graphic Designer, kao i
 4. Miljan Spasić, Senior Creative,

odabraće do 10 foto i/ili video postova koji ispune sve uslove Konkursa, zadovolje dolenavedene kriterijume i budu ocenjeni najvišim ocenama. 

Specijalni žiri će ocenjivati učesnike Konkursa koristeći bodovnu skalu na kojoj je 1 najniža, a 10 najviša ocena, pri tome se vodeći sledećim kriterijumima prilikom ocenjivanja:

 1. kreativnost sadržaja i
 2. inventivna upotreba medija.

Odluka koju specijalni žiri donese je finalna i neopoziva.

Pobednici Konkursa će biti proglašeni 25. decembra 2019. godine, putem objave na internet platformi missionoxygen.com, kao i putem objava na zvaničnim profilima programa na društvenim mrežama Fejsbuk i Instagram.

U slučaju odustajanja ili sprečenosti nekog od pobednika Konkursa da učestvuje u snimanju muzičkog spota, biće pozvan prvi sledeći na bodovnoj listi.

Zainteresovani Učesnici Konkursa mogu dobiti uvid u finalnu bodovnu listu 27. decembra, od 12 do 14 h, u prostorijama Propulsion-a, na adresi Rankeova 16, u Beogradu.

Rok za žalbu i/ili primedbu je pet dana od dana završetka Konkursa na zvanični imejl programa oxygensrbija@gmail.com.

 1. Vrsta nagrada

Odabrani pobednici konkursa kao nagradu dobiće mogućnost učestvovanja u muzičkom spotu Anne Lazarević i Andrije Jovića, koji će se snimati u martu 2020. godine u Beogradu. Troškove puta i smeštaja za dete i jednog roditelja kojima prebivalište nije na teritoriji grada Beograda snosiće Organizatori.

Biće izabrano najviše 10 pobednika Konkursa.

 1. Učesnici/saglasnost sa pravilima

U Konkursu ne mogu učestvovati Organizatori Konkursa (Propulsion i AstraZeneca), kao i najbliži srodnici ovih lica: roditelji, deca, supružnici, niti pojedinci koji nisu predviđeni pravilima Konkursa ili su u sukobu interesa. Učesnici koji učestvuju na Konkursu nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade od onih koje su navedene u ovom Pravilniku.

 1. Publicitet

Učešćem u Konkursu, Učesnici su saglasni da se njihovi lični podaci mogu objaviti na internet platformi missionoxygen.com, kao i na zvaničnim profilima programa na društvenim mrežama Fejsbuk, Tviter, Instagram, Jutjub i Tiktok, u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.

 1. Pravila o privatnosti

Učestvovanjem maloletnih lica u Konkursu, podrazumeva se da je u njihovo ime sledeću izjavu dao zakonski zastupnik: “Saglasan/saglasna sam i ovlašćujem Organizatora Konkursa da fotografiju i podatke maloletnog lica čiji sam zakonski zastupnik, a koje je dostavio/dostavila u svrhu Konkursa, kao i podatke koji se u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti smatraju ličnim podacima, može koristiti samo u svrhu i za potrebe sprovođenja Konkursa, objavljivanja pobednika Konkursa, za vreme trajanja Konkursa i do okončanja postupka dodele nagrada pobedniku i da ih u druge svrhe ne može koristiti”.

Celu Politiku privatnosti možete da pročitate na https://pr.fo/PolitikaPrivatnosti

RUKOVALAC PODACIMA O LIČNOSTI:

Fondacija Propulsion Fond

Rankeova 16, 11000 Beograd

legal@propulsion.one

PRAVA LICA (prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti)

Pravo na obaveštenje o obradi

Lice ima pravo da zahteva da ga rukovalac istinito i potpuno obavesti o tome:

 1. da li rukovalac obrađuje podatke o njemu i koju radnju obrade obavlja;
 2. koje podatke obrađuje o njemu;
 3. od koga su prikupljeni podaci o njemu, tj. ko je izvor podataka;
 4. u koje svrhe obrađuje podatke o njemu;
 5. po kom pravnom osnovu obrađuje podatke o njemu;
 6. u kojim zbirkama podataka se nalaze podaci o njemu;
 7. ko su korisnici podataka o njemu;
 8. koje podatke, odnosno koje vrste podataka o njemu koriste;
 9. u koje svrhe se koriste podaci o njemu;
 10. po kom pravnom osnovu koristi podatke o njemu;
 11. kome se podaci prenose;
 12. koji podaci se prenose;
 13. u koje svrhe se podaci prenose;
 14. po kom pravnom osnovu se podaci prenose;
 15. u kom vremenskom periodu se podaci obrađuju.

Pravo na uvid

Lice ima pravo da od rukovaoca zahteva da mu na uvid stavi podatke koji se na njega odnose. Pravo na uvid u podatke koji se na njega odnose obuhvata pravo na pregled, čitanje i slušanje podataka, kao i pravljenje zabeležaka.

Pravo na kopiju

Lice ima pravo da od rukovaoca zahteva kopiju podatka koji se na njega odnosi. Rukovalac izdaje kopiju podatka (foto-kopiju, audio-kopiju, video-kopiju, digitalnu kopiju i sl.) u obliku u kojem se informacija nalazi, odnosno u drugom obliku ako bi u obliku u kome se informacija nalazi licu bila nerazumljiva. Lice snosi nužne troškove izrade i predaje kopije podatka.

Prava lica povodom izvršenog uvida

Lice ima pravo da od rukovaoca zahteva ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade. Lice ima pravo na brisanje podataka ako:

 1. svrha obrade nije jasno određena;
 2. svrha obrade jeste izmenjena, a nisu ispunjeni uslovi za obradu za tu izmenjenu svrhu;
 3. svrha obrade jeste ostvarena, odnosno podaci više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe;
 4. način obrade je nedozvoljen;
 5. podatak spada u broj i vrstu podataka čija je obrada nesrazmerna svrsi;
 6. podatak jeste netačan, a ne može se putem ispravke zameniti tačnim;
 7. se podatak obrađuje bez pristanka ili ovlašćenja zasnovanog na zakonu i u drugim
 8. slučajevima kada se obrada ne može obavljati u skladu sa odredbama ovog zakona.
 9. lice ima pravo na prekid i privremenu obustavu obrade, ako je osporilo tačnost, potpunost i ažurnost podataka, kao i pravo da se ti podaci označe kao osporeni, dok se ne utvrdi njihova tačnost, potpunost i ažurnost.
 1. Autorska prava

Uzimanjem učešća u Konkursu, smatraće se da je zakonski zastupnik maloletnog lica dao sledeću izjavu: “Maloletni Učesnik čiji sam zakonski zastupnik je nosilac svih autorskih prava na idejama i prijavama kojima učestvuje na Konkursu i ista su oslobođena od svih prava, pretenzija i potraživanja trećih lica”.

 1. Odgovornost

Organizator se ne smatra odgovornim i neće snositi odgovornost za bilo kakve posledice, ako internet platforma missionoxygen.com privremeno bude van funkcije usled više sile, odnosno usled događaja koji su van kontrole Organizatora.

 1. Prekid Konkursa

Konkurs se može prekinuti jedino u slučaju više sile o čemu će učesnici odmah biti obavešteni putem pismenog obaveštenja na internet platformi missionoxygen.com.

 1. Pravo izmene opštih pravila Konkursa

Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme, iz opravdanih razloga, izvrši izmene Pravila ovog Konkursa (Pravilnik), uz obavezu da takve izmene bez odlaganja objavi na internet platformi missionoxygen.com.

* Pravilnik je kreiran i usvojen 12. novembra 2019. od strane Organizatora.

Klikni me

Pronađi svoju #missionoxygen ekipu.