#ŠtaKodTebePali: Panel povodom Svetskog dana bez duvana

Povodom obeležavanja Svetskog dana bez duvana održan je Live-panel #ŠtaKodTebePali. Sagovornici na panelu bili su Snežana Alčaz, stručnjakinja za bolesti zavisnosti, Dragan Nikolić, reditelj koji je govorio i u funkciji roditelja, i glumica Staša Nikolić, a razgovor je vodila Tara Tomašić.

Cilj ovog događaja bio je podići svest o važnosti sprečavanja incidencije pušenja, ali i razmotriti mogućnosti pristupa službama za ostavljanje duvana, naročito kod mladih. Kako je problem pušenja kompleksan i potrebno mu je prići iz više uglova, okupili smo sagovornike koji, svako iz svoje perspektive, poseduje ekspertsku ili ličnu motivaciju da utiče na ovaj problem.

Ovogodišnji Svetski dan bez duvana obeležen je sloganom „DONESI ODLUKU – OSTAVI DUVAN”, jer trenutno preko 70% svih korisnika duvana širom sveta nema pristup potrebnim službama za uspešno ostavljanje duvana. U skladu sa ovom temom, naši sagovornici govorili su o tome koliko su ljudi, a pogotovo mladi podržani u tome, kao i jednom specifičnom merom prevencije o kojoj se manje priča, a to je vaspitanje, odnosno primarna socijalizacija.

Sa iskustvom u korišćenju bihejvioralnih metoda u tretmanu ljudi koji se odluče za ostavljanje cigareta, Snežana Alčaz smatra da je promena starih i učvršćivanje novih navika jedan od presudnih faktora u ostavljanju pušenja. Iako problemu treba prilaziti senzitivizovano i tretirati svakog pojedinca kao individuu, sagovornica ističe ulogu zabrane i motivacije, odnosno važnosti insistiranja na spoljnoj restrikciji, a podsticanja unutrašnje, lične motivacije.

„Zabrane su dosta efikasan način da neko ne zapali cigaretu, ali nisu dovoljne. Potreban je niz drugih aktivnosti koje služe tome da motivišu pušače da prestanu da puše”.

Generalni stav naših učesnika je da na našem podneblju još uvek nema dovoljno svesti da je u pitanju bolest zavisnosti. Stručnjakinja Snežana Alčaz navela je kao primer iz svog profesionalnog iskustva činjenicu da i sami adiktolozi do pre 15 godina nisu smatrali da je u pitanju ozbiljna zavisnost. Pronalaženje adekvatnog tretmana, terapije, supstitucione nikotinske i kognitivno-bihejvioralnoj terapije, prema našoj sagovornici, ključni su faktori kada je rad na ovm problemu u pitanju. Međutim, svi sagovornici složni su u mišljenju da tretman mora uključivati i podršku okoline i primarne porodice.

Upravo o ulozi vaspitanja u prevenciji pušenja govorio je reditelj Dragan Nikolić, navodeći da je sistem „ličnog primera” veoma važan, uz napomenu da je čest slučaj da roditelji emituju dvostruke poruke: promovišu zabranu pušenja, dok su i oni sami često pušači koji duvan konzumiraju pred decom. U usaglašavanju ovih poruka i uticaja mogao bi biti ključ, navodi reditelj koji se i lično u svojoj porodici postavlja kao edukator kada je u pitanju ova tema. 

„Sami nepušači moraju da se izbore da im to smeta, ne treba da budu tihi i moraju da se bore protiv onog što osećaju da nije u redu. Ljudi se lako naviknu na duvanski dim, a kada se naviknu, tada postaje kasno”.

Glumica Staša Nikolić govorila je o fenomenu konzumiranja cigareta na filmu i umetnosti, kao simbola koji je duboko urezan u kolektivnu memoriju. Kako je glas osnovni alat glumca, Staša ističe da je veliki problem sačuvati se od izloženosti dimu kada ste većinom okruženi pušačima koji su česti u ovoj profesiji.

„Imala sam osećaj etiketiranja kao dosadne, sterilne i nezanimljive osobe jer ne konzumiram cigarete i alkohol. Smatram da ako imate svoj stav, da ćete tako zaraditi i poštovanje drugih. Sa druge strane, kada vi svojom energijom nametnete da je nešto zdravo i dobro, moći ćete da utičete na promociju zdravijih načina života”

Ostale teme koje su pokrenute na ovom panelu ticale su se kako primarne prevencije, tako i delovanja u socijalnim krugovima u kojima se krećemo i ličnog aktiviranja na ovom polju. Svako radno okruženje poseduje ljude koji mogu da utiču na to da kolektiv izmeni svest o ovoj lošoj navici, a za to je, smatraju naši sagovornici, potrebna velka podrška, kako institucionalna, tako i kolegijalna i prijateljska.

Snežana Alčaz navodi primer Islanda, gde je incidencija pušenja bila visoka, ali je država obezbedila programe koji podstiču mlade na to da provode vreme u zdravijim aktivnostima. Na ovom primeru, škole su modifikovalie svoju nastavu i time postale primamljivije đacima. Nuđenje alternative je po mišljenju naše stručnjakinje ključan faktor, jer ako ponudimo dobre stvari, one će biti i prihvaćene u svakom kolektivu, a naročito kod mladih koji lako razvijaju zavisnosti, ali i dobre navike, čiji razvoj potcenjujemo. Kao još jedan faktor koji je istaknut kao važan je upornost i ohrabrivanje ljudi da iz više pokušaja probaju da prekinu sa ovom navikom, kao i važnost razvoja mobilnih aplikacija, centara i stručnjaka koji bi služili kao resurs podrške i alata za samo-pomoć.

Tema pritiska duvanske industrije na suzbijanje primene Zakona o zabrani pušenja bila je još jedna od diskusija koju smo ovoga puta pokrenuli, sa željom da tradiciju tretiranja ove teme kao višeslojne i uključujuće nastavimo sa entuzijazmom i verom da zajedno možemo učiniti mnogo kada se zalažemo za prevenciju upotrebe duvana.

Fotografija: Goran Zarić
Za MISSION: OXYGEN pisao Dušan Jurić

Klikni me

Zasijaj kao kreativnost!