MISSION: OXYGEN u gostima u Skoplju

Drugi regionalni dijalog „Ekonomija oporezivanja duvanskih proizvoda u Jugoistočnoj Evropi“ održan je u Skoplju, 12 i 13. decembra u Hotelu “Holiday Inn”, u organizaciji Instituta ekonomskih nauka. Cilj konferencije bilo je predstavljanje rezultata istraživanja i prezentacija dokumenata javnih...

Pročitaj više...

MISSION: OXYGEN u gostima @IEN

Okrugli sto "Unapređenje sistema oporezivanja duvanskih proizvoda u Republici Srbiji", održan je u ponedeljak 18. novembra u u Belgrade Art Hotelu u organizaciji Instituta ekonomskih nauka. U formi aktivne diskusije predstvanika različitih relevantnih insitucija, prezentovani su rezultati ovog...

Pročitaj više...

Predstavljanje programa MISSION: OXYGEN

U organizaciji Propulsiona, a na inicijativu kompanije AstraZeneca u Beogradu je juče pokrenut trogodišnji društveno-odgovorni program za borbu protiv pušenja kod mladih – MISSION: OXYGEN. Predstavljanje programa MISSION: OXYGEN, Darko Soković i Goran Zarić, Propulsion Podaci o korišćenju...

Pročitaj više...
Klikni me

Kada naletiš na lošu naviku, pokaži joj prekrštene prste.